Aydınlatma Sistemi

Projelendirme

Aydınlatma Proje Talebi

Proje desteğimiz müşterilerimizin taleplerini tarafımıza telefon ya da internet aracılığıyla bildirmesiyle birlikte başlatılır.

Keşif ve Proje Değerlendirmesi

Çoğunlukla keşifler, uygulaması yapılacak yerin tarafımızca ziyaret edilerek ilgili donelerin yerinde değerlendirilmesi şeklinde yapılırken, bazı uygulamalarda doğrudan gönderdiğiniz çizimler üzerinden ilgili değerlendirmeler tarafınızla görüşülerek de yapılandırılabilir.

Ürün ve Komponent Seçimi

Uygulaması yapılan hacmin yapısı, kullanım amacı, ortam koşulları, ihtiyaç duyulan ışığın niteliği ve niceliği gibi birçok parametre göz önünde bulundurularak uygun ürünler ve alternatifleri belirlenir.

Hesaplama ve Modelleme

Uygulama için öngörülen aydınlatma armatürleri sistem içerisinde yapılandırılır ve hesaplamalar 3 boyutlu modelleme programları kullanılarak yapılır. Bu sayede kullanılan armatürler ve sonuçları görsel ve teknik açıdan değerlendirilebilir.

Teknik ve Ekonomik Değerlendirme

Hesaplama ve analizler sonrasında elde edilen doneler proje mühendislerimiz tarafından teknik ve ekonomik açılardan değerlendirilerek size alternatifli olarak sunulur. Bu aşamada nihai tercihler müşteriyle ortak olarak yapılacak görüşme akabinde belirlenir.

Enerji Yönetimi

Artan enerji tarife bedelleri nedeniyle çoğu zaman sistemlerin 1 yıllık işletme maliyetleri kurulum bedellerinin önüne geçmektedir. Bu aşamada iyi bir enerji yönetimi planlaması yapılması gerekmektedir. Keban Elektrik-Elektronik Mühendislik Mimarlık aydınlatma sistemleri ihtiyaç duyulması durumunda kullanılacak komponentten anahtarlama tesisatının yapılandırılmasına kadar bir çok detayı en uygun biçimde yapılandırılarak etkin enerji kullanımı için size en uygun alternatifleri sunar.

Kontrol Sistemi

Etkin enerji kullanımına önem veriyor ve beraberinde konfordan da vazgeçemiyorsanız, Safari Mühendislik aydınlatma kontrol sistemleri konusunda ihtiyacınız olan çözümleri de sunmaktadır.

Uygulama yapılmış yapılarda Lux metre ile ölçüm yapılarak


  • Mevcut aydınlatmanın yeterlilik analizi,
  • Enerji Tasarruflu Uzun Ömürlü Aydınlatma Sistemlerin projelendirilmesi,
  • Aydınlatma Tasarım Programı ile uygulama öncesi bilgisayar ortamında aydınlık seviyeleri görüntüleme, aydınlık seviyeleri raporlama,
  • Yapılacak yeni uygulamanın karşılaştırma analizleri,
  • Amortisman süreleri ve elektrik tasarruf bedellerin raporlanması,

Aydınlatma Deyip Geçmeyin

Işık, insan fizyonomisi ve psikolojisi

Çok yönlü bir olgu olan ışığın, insan psikolojisi ve fizyonomisi üzerinde etkili olduğu bilinmektedir. Bu anlamıyla ışık, gündelik yaşamın yanı sıra çalışma yaşamında da önemli bir rol oynamaktadır. Yapılan araştırmalar ışık şiddetinin arttırılmasına paralel olarak üretimin % 8~27 oranında yükseldiğini ortaya koymaktadır. Kötü aydınlatma ise sıkıntılı bir çalışma ortamı yaratmakta; göz sinirlerini yıpratmakta, zayıflatmakta ve geçici ya da daimi körlüklere neden olabilmektedir.

Işık şiddeti arttıkça, göz bebeği daralarak retina üzerine fazla ışık düşmesini engellemeye çalışmaktadır. Göz bebeği bu uyumu sağlayamazsa, retinanın aşırı ışık alması ve aydınlanması göz kamaşmasına neden olmaktadır. Işık uyaranına karşı göz uyumsuzluğu olan kamaşmanın sık olması ya da uzun sürmesi ise zorlanmaya neden olmaktadır. Bu evrede baş ve göz ağrıları yaşanmakta, göz yorulmakta, epilepsi ve migren nöbetleri gerçekleşebilmektedir.

Bu yönüyle iyi bir ışıklandırma, insan sağlığını koruması, erken yorulmayı önlemesi ve insanları güdüyerek iş verimini arttırması nedeniyle önemsenmesi gereken bir araçtır.

Aydınlatmacılığın temel konusu

Işığın üretimi, dağıtımı, ekonomisi ve ölçülmesidir. Ayrıca aydınlatma, ışığın insan bünyesindeki etkilerini de inceler. Artık bir odanın aydınlatılması için tavanına bir lamba asılması ile yetinilmemektedir. Her aydınlatılacak yerin özel bir problem olarak ele alınması ve incelenmesi gerekmektedir. Bu incelemede fizyolojik ve ekonomik koşulların yanısıra mimari ve teknik düşünceler de önemli yer tutar. Aydınlatmacılığın temel yardımcıları, fizik, fizyolojik-optik ve psikoloji olup; bir aydınlatma probleminin çözümü, ancak, ışığın üretiminde söz sahibi olan ve artistik konularla uğraşan elektrik mühendisleri tarafından yapılabilir.

Aydınlık seviyesi nedir

Aydınlık seviyesi kısaca, birim alana düşen ışık akısı olarak tanımlanabilir. 1 m² lik bir yüzeye düşen ışık akısı 1 lm ise, bu yüzey üzerinde oluşan aydınlık seviyesi 1 lux ya da 1lm/m²’dir.

Bir yüzeyde oluşan aydınlık seviyesi, yüzeyin türüne bağlı değildir. Yüzeyin yansıtma özelliği ne olursa olsun, örneğin, yüzey siyah ya da beyaz olsun, aydınlık seviyesi yalnız yüzey üzerine gelen ışık akısı yoğunluğunun bir fonksiyonudur.

Simgesi “E” , Birimi: Lux, Birimin simgesi: “lx” ( bu simge çok seyrek kullanılmakta, bunun yerine “lux” kullanılırken, son yıllarda “lux” yerine de “lm/m²” veya “lumen/m²” kullanılmaya başlanmıştır.)Yaşam alanları için tavsiye edilen aydınlık seviyeleri

Genel ofis alanları

500 Lux

Açık ofisler

750 Lux

Çizim yapılan ofisler

1000 Lux

Bekleme salonları

200 Lux

Bilgi işlem merkezleri

300 Lux

Mağazalar (Genel)

300 Lux

Self servis mağazalar ve showroomlar

500 Lux

Tekstil atölyeleri

750 Lux

Test ve kontrol noktaları

750 Lux

Dikiş atölyeleri

750 Lux

Deri atölyeleri

500 Lux

Mobilya atölyeleri

300 Lux

Yatak odaları (Genel)

50 Lux

Banyolar (Genel)

200 Lux

Banyolar (Ayan önü)

500 Lux

Oturma odaları (Genel)

100 Lux

Oturma odaları (Okuma)

500 Lux

Merdivenler

100 Lux

Mutfaklar (Genel)

300 Lux

Avantajları

LED ürünlerinin en büyük avantajı az enerjiyle daha çok ışık akısı verebilmeleridir. Enerji tasarrufu sağlandığı gibi büyük aydınlatma projelerinde aynı zamanda kablo tasarrufu da sağlarlar.

LED aydınlatma ürünlerinin diğer avantajlı yönü ise özellikle power-LED’lerin çalışma sıcaklıkları aşılmadığı sürece uzun ömürleridir ve en az 50.000 saat gibi (25°C ortam için) çalışma ömürleri vardır. Bu süreden sonra bile en fazla yaklaşık %30 kadar ışık kaybıyla çalışırlar. Normal (basit) LED’ler 100.000 saate kadar dayanabilmektedirler.

Tasarruf ampulleri ya da cıva buharlı ampullerin sık kapatılıp açılmaları ömürlerini kısaltmasına karşın LED ampullerde böyle bir sorun yoktur. İstenildiği kadar sık açılıp kapatılabilirler.

Eksi (-) 30°C’ta kadar ışık akılarında çok büyük değişiklik olmadan çalışmaya devam edebilirler. Cıva buharlı ve metal-halide lambalar düşük sıcaklıklara karşı duyarlıdırlar ve ışık akıları belirgin ölçüde azalır.

Tasarruf ampulleri ve Halojen ya da Cıva buharlı lambalar gecikmeli olarak yanmalarına rağmen LED lambalarda böyle bir durum olmaz.

Cıva buharlı veya metal-halide lambaların kapanmalarından sonra tekrar açılmaları için gereken soğuma süresi LED lambalarda söz konusu değildir.

Flüoresan, cıva buharlı ve metal-halide lambaların hatlardan çekmiş oldukları endüktif (mıknatıslama) akımlarını çekmezler ve dolayısıyla fabrikalarda reaktif enerji bedeli ödeme cezasından kurtulmada fayda sağlayabilirler.

Yüksek tavan armatürlerde enerji tasarruflu proje ve uygulama

Yüksek tavanlı işletmelerde yakın zamanlara kadar yüksek basınç (HID) ampullü aydınlatma armatürleri tek seçenek olarak düşünülürdü. T5 ampullerin yaygınlaşması sonucunda flouresan ampullü armatürler, bu tip tavanlar için iyi bir alternatif durumuna gelmiştir. T5 ampullerin ince yapısı makul fiziki ölçülerde ve fakat yüksek verimlilikte ( >%85) reflektör tasarımına olanak vermektedir. Son dönemde yansıtıcı yüzey özellikleri mükemmele yakın malzemelerin ortaya çıkması da, reflektörlerin ideale yakın verimlilikte olmasına katkı yapmaktadır. Yüksek tavanlı tesislerde flouresan uygulamaların yatırım ve işletme verimliliği yönünden HID ampullere tercih edilmesine dayanak oluşturan unsurlar aşağıda özetlenmiştir.

Enerji tasarruflu uzun ömürlü aydınlatma sistemleri

Enerji tasarruflu uzun ömürlü aydınlatma sistemleri ile proje tasarımlarının yapılması.

Aydınlatma tasarım programı uygulama öncesi bilgisayar ortamında aydınlık seviyeleri görüntüleme

Uygulama için öngörülen aydınlatma armatürleri sistem içerisinde yapılandırılır ve hesaplamalar 3 boyutlu modelleme programları kullanılarak yapılır. Bu sayede kullanılan armatürler ve sonuçları görsel ve teknik açıdan değerlendirilebilir.

Yapılacak uygulamanın karşılaştırma analizleri

Uygulama sonucunda teknik karşılaştırma ve yıllık işletme maliyetleri hesaplanması

Amortisman süreleri

Eski tesislerde yeni yapılacak armatürlerin enerji tasarrufu sayesinde amortisman sürelerinin hesaplanması.

Revo armatürlerinin karakteristik özellikleri

1.Enerji tasarrufu;

İşletme bazında revo armatürler, Sodyum buharlı armatüre göre %50 ‘e varan enerji tasarrufu sağlanmaktadır. Büyük tesislerde sağlanan bu ekonomiden dolayı ayrıca pano, şalt ve transformatör ebatlarında ciddi azalmalar olmaktadır.

2.Otomasyona uygunluk;

Flüoresan ampuller bir otomasyon dâhilinde açılıp kapamaya uygundur. Otomasyon için gereken donanımın sisteme alınmasıyla toplam tasarrufun %80’e ulaşması söz konusudur.

3.Yanma, söndürme ve kesintiler;

Yüksek basınçlı ampullerin kararlı ışık vermesi için rejime girme süresi adı altında gecikme sorunu vardır. Bu durum işletmeyi 5-10dk. Her enerji kesintisinde durma noktasına getirir. Flouresan ampullerin hızlı anahtarlanabilmesi(0.9sn) bu problemi kaldırmıştır.

4.Acil çıkış armatürü kiti için uygulama avantajı;

Revo serisinde Ack kiti ilavesi ile Acil çıkış armatür versiyonları vardır. Bu sebeple ilave armatür ve tesisata gerek yoktur. Yüksek basınçlı armatürlerde sorun ek armatür ilavesiyle çözülür.

5.Renk faktörü;

Flouresan ampullerde günışığı rengi vardır. Yüksek basınçlı ampullerde sarı renk yada düşük CRI indeksine sahip ışık elde edilir. Bu değer çoğu zaman ortam gereksinimini sağlamaz. Özellikle sodyum ampuller sarı renk ışık ile son zamanlarda iç mekanlarda kullanımı azalmıştır. Bu ışığın altında birbirine yakın tonlar(kahverengi-siyah) ayırt edilemez. Yeşil renkli cisimler mavi tonlara kaçar vb. gibi olumsuz etkenleri vardır.

6.Sıcaklık;

Revo serisi armatürlerde TL5 ampul kullanılmasında dolayı 40°C ortama kadar maksimum lümen çıkışı sağlanır. Sodyum ampullerde bu değer 25°C ,Yüksek tavanlarda bu sıcaklığa (25°C ) çok çabuk erişilir ve çoğu uygulamada aşılır. Bu nedenle ampul verimliliği sıcaklık nedeniyle zayıflar.

7.Gürültü;

Revo serisi armatürlerde elektronik balast olduğu için herhangi bir titreşim yaratmadan sessizce çalışırlar. Yüksek basınçlı armatürlerde kullanılan manyetik balast, zamanla artış gösteren bir ivme ile gürültü sağlarlar.

8.Aydınlatma hesabı;

Revo armatürleri dar açılı ışık dağılımına sahip olması itibariyle raf araları gibi dar alanlarda, gereksiz yere ışık dağılımı yapmadan istenen yüzeye ışığı yönlendirmektedir. Sodyum ampullerin fiziksel boyutlarının getirdiği armatür tasarımı, ışık dağılımına geniş açıda sağlayıp, raflı yapılarda ışığın büyük çoğunluğu raf üst kısımlarında harcamaktadır.

9.Maliyet;

Kullanılan flouresan armatürler düşük enerji tüketimi sebebiyle dikkate alınmakla beraber diğer armatürlere göre daha yüksek kurulum maliyeti ile gelirler. Bunun ana sebebi içerisinde kullanılan elektronik balastların ve yüksek verimlilikte parlak alüminyum reflektör kullanılmasından kaynaklanır. Ayrıca öneri olarak sunulan armatürler IP54 koruma sınıfında olup, üst düzey özelliklerinden dolayı kurulum maliyeti artışı getirmektedir. Fakat kurulum maliyetindeki bu fark işletme esnasında çok kısa bir süre içerisinde kendisini amorti etmektedir. Toplamda düşünüldüğünde 10 yıl gibi bir işletim sürecinde müthiş avantajlar sunan sistem flouresan esaslı yeni nesil yüksek tavan armatürü kendisini açıkça göstermektedir.

10.Sensör işletimi;

Sensör kullanılarak yapılan sistemde, asıl amaç insanların olmadığı raf aralarının enerji tüketmemesi prensibine dayanmaktadır. Sensörlerin raf aralarına dizilimi ile birlikte raf arası koridora bir çalışanın girişiyle sistem hareketi algılamakta ve koridor içindeki toplam armatürün kişiye yakın ilk 1/3’lük kısmını çalıştıracak eğer işçi hareketine koridor boyunda devam ederse sırasıyla 2/3 ve 3/3’lük kalan armatürlerde çalışacaktır. Sensörler koridor içerisinde tespit edilen son hareketten itibaren kendisini sürekli resetlemekte ve işçi tamamen sahayı terk etmeden armatürler sönmemektedir. Bu hem konfor olarak kabul edilir hem de enerji tasarrufunda olabilecek maksimum tasarrufa işletmeyi yönlendirir.

Faaliyet Alanlarımız ?

Güçlü altyapımızla, uzmanlık alanlarımızda hizmet veriyoruz.

Elektrik Taahhüt

Enerjimizi Dengeli Kullanın.

Projelendirme

Öngörülemeyeni Görün.

Enerji Yönetimi

Verimliliği Arttırın

Topraklama Ölçümü

Tesisinizi Koruyun.

Yangın Alarm Sistemleri

Önleminizi Alın .

CCTV Kamera Sistemleri

Güvende Hissedin.

Acil Anons Sistemleri

Önlemlerinizi Alın.

Bina Otomasyon Sistemi

Hayatınızı Kolaylaştırın.

Elektrik Panoları

Sisteminizi Koruyun.

Kompanzasyon Panoları

Tüketim Maaliyetini Azaltınız.

Led Dünüşüm

Tasarruf Edin.

Aydınlatma Projeleri

Tasarruf Edin.